Một số triệu chứng lâm sàng thường gặp khi ngộ độc một số chất

0
1061
  1. Hôn mê
Dẫn xuất barbiturat, benzodiazepin, opiat,
methanol, các thuốc chống trầm cảm loại 3
vòng, tricloroethanol.

2. Co giật

Amphetamin, metamphetamin, theophylin,
chống trầm cảm loại 3 vòng, mã tiền (strychnin

3. Tăng huyết áp và tăng nhịp tim

Amphetamin, cocain, kháng cholinergic

4. Tụt huyết áp và chậm nhịp tim

Các thuốc chẹn kênh calci, chẹn beta-adrenergic,
clonidin, thuốc an thần gây ngủ.

5. Tụt huyết áp và tăng nhịp tim

Các thuốc chống trầm cảm loại 3 vòng, trazodon,
quetiaquin, các thuốc giãn mạch.

6. Thở nhanh

Salicylat, carbon monoxid.

7. Sốt cao

Các thuốc giống giao cảm, salicylat, thuốc
kháng cholinergic, metamphetamin, các chất ức
chế MAO

8. Co đồng tử

Các opioid, clonidin, dẫn xuất phenothiazin, các
chất ức chế cholinesterase bao gồm cả các chất
phospho hữu cơ, carbamat, pilocarpin.

9. Giãn đồng tử

Amphetamin, cocain, LSD (acid lysergic
diethylamid), atropin và các thuốc kháng
cholinergic khác, các chất ức chế MAO, dẫn
xuất phenothiazin, quinin, kháng histamin thế
hệ I, các thuốc giống giao cảm, các thuốc chống
trầm cảm loại 3 vòng.

10. Phù phổi cấp

Aspirin, ethylenglycol, chống trầm cảm loại 3
vòng, paraquat, các opiat, các phospho hữu cơ

11. Toan lactic máu

Cyanid, Co, ibuprofen, isoniazid, metformin,
salicylat, acid valproic, thuốc gây co giật

12. Hạ kali máu

Bari, cafein, theophylin, lợi niệu thiazid và lợi
niệu quai

 

_ Dược thư quốc gia Việt Nam – 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here