150 vấn đề về điện tâm đồ – Sách dịch

0
2484

Tên sách: 150 VẤN ĐỀ VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ

Tác giả/ Chủ biên: JOHN R.HAMPTON – Người dịch: TRẦN TUẤN ANH

Bộ môn/ Trường: BỆNH VIỆN QUÂN Y 17 ĐÀ NẴNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB KHÔNG        – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: ĐIỆN TÂM ĐỒ

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here