Bài giảng Răng Hàm Mặt – ĐH Y Hà Nội

0
7694

Tên sách: BÀI GIẢNG RĂNG HÀM MẶT

Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN RĂNG HÀM MẶT

Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN RĂNG HÀM MẶT – ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC        – Năm xuất bản: 2006

Chuyên ngành: RĂNG HÀM MẶT

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here