Bệnh lý học sơ sinh – Trần Đình Long

0
1398

Tên sách: BỆNH LÝ HỌC SƠ SINH

Tác giả/ Chủ biên: TRẦN ĐÌNH LONG

Bộ môn/ Trường: KHÔNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC       – Năm xuất bản: 2003

Chuyên ngành: NHI KHOA

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here