Tên sách: CÁC HỘI CHỨNG NHÃN KHOA VỚI BỆNH LÝ TOÀN THÂN

Tác giả/ Chủ biên: MAURICE P.RAVAULT – Người dịch: GS BS HÀ HUY TIẾN

Bộ môn/ Trường: KHÔNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB  Y HỌC       – Năm xuất bản: 2000

Chuyên ngành: NHÃN KHOA

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here