Giáo trình gây mê hồi sức cơ sở – ĐH Y Huế

0
5204

Tên sách: GIÁO TRÌNH GÂY MÊ HỒI SỨC CƠ SỞ

Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN GÂY MÊ HỒI SỨC

Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN GÂY MÊ HỒI SỨC – ĐH Y DƯỢC HUẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB ĐH HUẾ        – Năm xuất bản: 2008

Chuyên ngành: GÂY MÊ HỒI SỨC

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here