GIÁO TRÌNH MÔ PHÔI RĂNG – ĐH Y DƯỢC HUẾ

0
2290

Tên sách: GIÁO TRÌNH MÔ PHÔI RĂNG

Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN MÔ – PHÔI

Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN MÔ – PHÔI – ĐH Y DƯỢC HUẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB ĐH HUẾ        – Năm xuất bản: 2007

Chuyên ngành: RĂNG – HÀM – MẶT

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here