HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH CƠ XƯƠNG KHỚP – BỘ Y TẾ

0
1602

Tên sách: HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH CƠ XƯƠNG KHỚP

Tác giả/ Chủ biên: BỘ Y TẾ

Bộ môn/ Trường:BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC         – Năm xuất bản: 2014

Chuyên ngành: CƠ XƯƠNG KHỚP

Đọc trực tuyến: 

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here