HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU – MIỄN DỊCH – DI TRUYỀN – SINH HỌC PHÂN TỬ – BỘ Y TẾ

0
1876

Tên sách: HD QUY TRÌNH KỸ THUẬT HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU – MIỄN DỊCH – DI TRUYỀN – SINH HỌC PHÂN TỬ

Tác giả/ Chủ biên: BỘ Y TẾ

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC      – Năm xuất bản: 2017

Chuyên ngành: HUYẾT HỌC

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here