Chụp Cắt lớp vi tính ( CT scanner) là gì ?

0
1874

Chụp cắt lớp vi tính (CLVT) còn được gọi là chụp cắt lớp điện toán, chụp cắt lớp đo tỷ trọng ( Computed Tomography Scanner – CT Scanner).

Chụp cắt lớp vi tính dựa trên nguyên lý cơ bản của X quang quy ước, tức là sự hấp thu tia X khác nhau của các tổ chức trong cơ thể tùy theo tỷ trọng của chính nó và trên các đo lường tính toán sự khác nhau về tỷ trọng nhờ máy tính điện tử. Sự tái hiện hình ảnh lên màn hình hoặc trên phim, khi Gantry quét vòng tròn cho những hình ảnh cắt lớp ngang qua cơ thể.

Máy chụp CLVT gồm có 3 bộ phận chính:

+ Cụm phát (bóng phát tia X) và thu tín hiệu X (detector): gọi là Gantry.

+ Cụm đo lường, tính toán, xử lý, lưu trữ dữ liệu số hóa: Máy vi tính.

+ Cụm tạo ảnh (tái cấu trúc hình ảnh): Màn hình, máy in Laser, các ổ đĩa từ, đĩa quang.

Hiện nay, đã có nhiều thế hệ máy ra đời nhằm cải tiến chất lượng và hiệu quả chẩn đoán. Từ năm 2000 trở lại đây, một thế hệ máy chụp CLVT mới đã ra đời là máy chụp CLVT đa lát cắt (multislice) hay còn gọi là đa dãy đầu dò (multidetector – MDCT) có từ 2, 4, 6… và hiện nay là 320 dãy đầu dò cải thiện đáng kể chất lượng ảnh chụp, hạn chế liều xạ cho BN.

Chụp CLVT cho thấy rõ những thay đổi về hình thái và cấu trúc của các tạng và có thể chụp toàn bộ các cơ quan của cơ thể.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here