Giải phẫu răng – ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh

0
8565

Tên sách: GIẢI PHẪU RĂNG

Tác giả/ Chủ biên: HOÀNG TỬ HÙNG

Bộ môn/ Trường: ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC      – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: RĂNG HÀM MẶT

Đọc trực tuyến: KHÔNG

Mô tả nội dung: Cuốn sách này được biên soạn để làm tài liệu dạy-học giải phẫu răng. Đối với chuyên khoa Răng Hàm Mặt, Giải phẫu răng là môn nha khoa, cơ sở có vị trí then chốt cho việc tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành các môn chuyên ngành khác của sinh viên. Cùng vđi sự phát triển chung, nội dung, phương pháp dạy-học giải phẫu răng cũng có những thay đổi để góp phần đưa nha khoa từ một ngành nặng về kỹ thuật thủ công trong buổi bình minh của nó thành một chuyên ngành khoa học kỹ thuật và nghệ thuật về bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ con người, Cuốn “Giải phẫu răng” này là một phần của bộ sách về Nha khoa cơ sở, có mục tiêu trước hết là làm tài liệu để soạn bài giảng và làm tài liệu học tập cho sinh viên, học sinh trung học và học viên sau đại học chuyên ngành Răng Hàm Mặt.

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here