Phân độ theo AAST (Hiệp hội phẫu thuật chấn thương Hoa Kỳ) 1994.

Độ I
– Tụ máu: Dưới bao: < 10% diện tích bề mặt Tổn thương nhu mô

– Tổn thương nhu mô:  Sâu < 1cm

Độ II

– Tụ máu:
Dưới bao: 10-50% diện tích bề mặt Trong nhu mô : kích thước < 10cm
– Tổn thương nhu mô
Sâu : 1-3cm, dài < 10cm

Độ III

– Tụ máu:

Dưới bao : > 50% diện tích bề mặt

Trong nhu mô: kích thước > 10cm

Vỡ khối tụ máu

– Tổn thương nhu mô:  Sâu : >3cm

Độ IV

– Tổn thương nhu mô:

Vỡ 25-75% thùy V
Vỡ 1-3 tiểu thùy Couinaud trong một thùy gan

Độ V

– Tổn thương nhu mô
Vỡ > 75% thùy
Vỡ > 3 tiểu thùy Couinaud trong
một thùy gan

– Mạch máu:
Tổn thương mạch máu chính của gan (tĩnh mạch trên gan) hay lân cận gan (tĩnh mạch chủ dưới).

Độ VI

– Mạch máu: Dập nát gan

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here