Điện tâm đồ trong thực hành lâm sàng – ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh

0
2157

Tên sách: ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN NỘI – ĐH Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH

Bộ môn/ Trường:BỘ MÔN NỘI – ĐH Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC      – Năm xuất bản: 2009

Chuyên ngành: ĐIỆN TÂM ĐỒ

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here