Điện tâm đồ ứng dụng lâm sàng – Trần Kim Sơn

0
7173

Tên sách: ĐIỆN TÂM ĐỒ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

Tác giả/ Chủ biên: TRẦN KIM SƠN

Bộ môn/ Trường: KHÔNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC      – Năm xuất bản: 2014

Chuyên ngành: ĐIỆN TÂM ĐỒ

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here