Thực hành đọc điện tim – Nguyễn Quang Tuấn

0
3920

Tên sách: THỰC HÀNH ĐỌC ĐIỆN TIM

Tác giả/ Chủ biên: PGS TS NGUYỄN QUANG TUẤN

Bộ môn/ Trường: KHÔNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC      – Năm xuất bản: 2014

Chuyên ngành: ĐIỆN TÂM ĐỒ

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here