Cách tính liều nhanh trong hồi sức cấp cứu

0
21391

CÁCH 1 : PHA TRUYỀN BTTĐ
Đây là cách chúng ta thường dùng nhất. Y lệnh bơm tự động theo ml/giờ (trong khi liều thuốc thường được khuyến cáo theo mcg/kg/phút)

Bước 1 : Đặt
X=Tốc độ truyền cần đạt (ml/phút) : đây chính là cho y lệnh bs ra y lệnh để điều dưỡng thực hiện
Y = liều lượng thuốc (mcg/kg/phút) mong muốn
P = trọng lượng cơ thể bn (kg)
M= nồng độ thuốc sau pha loãng (mcg/ml)
Bước 2 : CÔNG THỨC ==> X=Y* P/ M
X =ml/ph.
Nếu tính theo ml/giờ = X* 60
Số giọt/ph = X *20
CÁCH 2 : TRUYỀN VỚI MÁY ĐẾM GIỌT
Y lệnh theo giọt/ph
Dựa vào cách trên
==>Số giọt/ph = X *20

Ví dụ 1 : Bn 40kg, hãy cho y lệnh :
Dopamine ống 200mg/5ml cần truyền 3mcg/kg/ph
Dobutamine lọ 250mg/50ml cần truyền liều 5mcg/kg/ph
Noradrenaline ống 1mg/1ml cần truyền liều 0,02mcg/kg/ph
==> TRẢ LỜI
Dopamine 200mg/5ml 01 ống pha với NaCl0,9% đủ 50ml (tức M=4000mcg/ml) ==>X=3*40 * 60/4000 =1,8ml/giờ
Dobatamine 250mg/50ml (5mg/ml) 01 lọ BTTĐ X (ml/h)= 5*40*60/5000 =2,4ml/giờ
Noradrenaline 1mg/1ml 02ống pha 50ml NaCl0,9% (tức M=2mg/50ml=40mcg/1ml) . ==> Liều BTTĐ X= 0,02*40*60/40 =1,2ml/giờ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here