Atlas các tổn thương cơ bản da liễu – ĐH Y Hà Nội

0
5538

Tên sách: ATLAS CÁC TỔN THƯƠNG CƠ BẢN DA LIỄU

Tác giả/ Chủ biên: ĐH Y HÀ NỘI

Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC      – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: DA LIỄU

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here