Tên sách: BỆNH HỌC MIỆNG – TRIỆU CHỨNG HỌC

Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN BỆNH HỌC MIỆNG

Bộ môn/ Trường: ĐH Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC      – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: RĂNG HÀM MẶT

Đọc trực tuyến: KHÔNG CÓ BẢN XEM TRỰC TUYẾN DO DUNG LƯỢNG CAO

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here