Bệnh học răng miệng – Học viện quân y

0
1987

Tên sách: BỆNH HỌC RĂNG MIỆNG

Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN RĂNG MIỆNG

Bộ môn/ Trường: HỌC VIỆN QUÂN Y

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN     – Năm xuất bản: 2003

Chuyên ngành: RĂNG HÀM MẶT

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here