CT ngực – Phạm Ngọc Hoa

0
5646

Tên sách: CT NGỰC

Tác giả/ Chủ biên: PHẠM NGỌC HOA – LÊ VĂN PHƯỚC

Bộ môn/ Trường: KHÔNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC      – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Đọc trực tuyến: KHÔNG CÓ BẢN XEM TRỰC TUYẾN

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here