CT sọ não – Lê Văn Phước

0
10454

Tên sách: CT CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Tác giả/ Chủ biên: THS LÊ VĂN PHƯỚC

Bộ môn/ Trường:

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC      – Năm xuất bản: 2015

Chuyên ngành: CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Đọc trực tuyến: KHÔNG CÓ BẢN XEM TRỰC TUYẾN

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here