Giải phẫu cắt lớp CT – MRI – Cuốn 3 phần Cột sống Chân Tay

0
1775

Tên sách: GIẢI PHẪU CẮT LỚP CT – MRI, CUỐN 3: PHẦN CỘT SỐNG – CHÂN – TAY

Tác giả/ Chủ biên: TORSEN B. MOELLER 

Bộ môn/ Trường: BỆNH VIỆN CARITAS, ĐỨC

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: KHÔNG      – Năm xuất bản: 2016

Chuyên ngành: CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here