Giáo trình CT scan – BV Việt Đức

1
4338

Tên sách: GIÁO TRÌNH CT SCAN

Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Bộ môn/ Trường: BV VIỆT ĐỨC, ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: NXB Y HỌC      – Năm xuất bản: 2013

Chuyên ngành: CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here