Tên sách: GIÁO TRÌNH DA LIỄU

Tác giả/ Chủ biên: ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh

Bộ môn/ Trường:ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC      – Năm xuất bản: 2002

Chuyên ngành: DA LIỄU

Đọc trực tuyến: KHÔNG CÓ BẢN XEM TRỰC TUYẾN DO DUNG LƯỢNG CAO

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here