Giáo trình kỹ thuật cơ bản trong sinh học phân tử – TS Phạm Hồng Sơn

0
1907

Tên sách: GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG SINH HỌC PHÂN TỬ

Tác giả/ Chủ biên: TS PHẠM HỐNG SƠN

Bộ môn/ Trường: ĐH Y HUẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HUẾ     – Năm xuất bản: 2006

Chuyên ngành: SINH HỌC PHÂN TỬ

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here