Kinh tế y tế và bảo hiểm y tế – Bộ y tế

0
2518

Tên sách: KINH TẾ  Y TẾ VÀ BẢO HIỂM Y TẾ

Tác giả/ Chủ biên: NGUYỄN THỊ KIM CHÚC

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC      – Năm xuất bản: 2007

Chuyên ngành: Y HỌC DỰ PHÒNG – Y TẾ CÔNG CỘNG

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

 

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here