Kỹ thuật siêu âm – Bộ y tế

0
1971

Tên sách: KỸ THUẬT SIÊU ÂM

Tác giả/ Chủ biên: PGS TS HOÀNG NGỌC CHƯƠNG

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM      – Năm xuất bản: 2011

Chuyên ngành: CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here