Tên sách: NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN HIỆN ĐẠI GEN TRỊ LIỆU UNG THƯ

Tác giả/ Chủ biên: NGUYỄN VĂN KÌNH

Bộ môn/ Trường: KHÔNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC      – Năm xuất bản: 2011

Chuyên ngành: GEN TRỊ LIỆU

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here