Sâu răng và các biến chứng – Bộ y tế

1
1476

Tên sách: SÂU RĂNG VÀ CÁC BIẾN CHỨNG

Tác giả/ Chủ biên: BỘ Y TẾ

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM      – Năm xuất bản: 2010

Chuyên ngành: RĂNG HÀM MẶT

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here