Siêu âm chẩn đoán Rumack – Sách dịch

0
2952

Tên sách: SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN RUMACK

Tác giả/ Chủ biên: CAROL M.RUMACK,… Người dịch: VÕ TẤN ĐỨC – NGUYỄN QUANG THÁI DƯƠNG

Bộ môn/ Trường: KHÔNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: KHÔNG      – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: SIÊU ÂM

Đọc trực tuyến: KHÔNG CÓ BẢN XEM TRỰC TUYẾN DO DUNG LƯỢNG CAO

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here