Thực hành X quang ngực – TS Nguyễn Văn Thành

0
1851

Tên sách: THỰC HÀNH X QUANG NGỰC

Tác giả/ Chủ biên: TS NGUYỄN VĂN THÀNH

Bộ môn/ Trường: KHÔNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC      – Năm xuất bản: 2013

Chuyên ngành: CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here