Tổng hợp các sách Phục hồi chức năng năm 2018 do WHO và Bộ y tế Việt Nam phát hành

1
2157

Tên sách: PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Tác giả/ Chủ biên: WHO VÀ BỘ Y TẾ VIỆT NAM

Bộ môn/ Trường:WHO VÀ BỘ Y TẾ VIỆT NAM

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: KHÔNG     – Năm xuất bản: 2018

Chuyên ngành: PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here