Vận động trị liệu – Bộ y tế

0
4201

Tên sách: VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU

Tác giả/ Chủ biên: NGUYỄN THỊ THANH BÌNH – LÊ QUANG KHANH

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM      – Năm xuất bản: 2010

Chuyên ngành: PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here