ĐÀO TẠO NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CHO HỘ LÝ TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ – BỘ Y TẾ

0
2268

Tên sách: ĐÀO TẠO NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CHO HỘ LÝ TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ 

Tác giả/ Chủ biên: – BỘ Y TẾ

Bộ môn/ Trường: – BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC      – Năm xuất bản: 2009

Chuyên ngành: ĐIỀU DƯỠNG

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here