Điều dưỡng ngoại – 2 tập – Bộ y tế

0
4297

Tên sách: ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI

Tác giả/ Chủ biên: PGS TS NGUYỄN TẤN CƯỜNG

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB GIÁO DỤC      – Năm xuất bản: 2008

Chuyên ngành: ĐIỀU DƯỠNG

Đọc trực tuyến:

Tập 1:

 

Tập 2:

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here