Điều dưỡng nội – 2 tập – Bộ y tế

0
4866

Tên sách: ĐIỀU DƯỠNG NỘI

Tác giả/ Chủ biên: TS LÊ VĂN AN – TS NGUYỄN THỊ KIM HOA

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC      – Năm xuất bản: 2008

Chuyên ngành: ĐIỀU DƯỠNG

Đọc trực tuyến:

 Tập 1:

Tập 2:

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here