Dược lý học – Tập 1 – Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa – Bộ y tế

0
3308

Tên sách: DƯỢC LÝ HỌC – TẬP 1

Tác giả/ Chủ biên: GS TS ĐÀO VĂN PHAN

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB GIÁO DỤC      – Năm xuất bản: 2007

Chuyên ngành: DƯỢC LÝ

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here