Giáo trình điều dưỡng bệnh truyền nhiễm – Bs Nguyễn Thị Nga

0
3909

Tên sách: GIÁO TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Tác giả/ Chủ biên: BS NGUYỄN THỊ NGA

Bộ môn/ Trường: KHÔNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB HÀ NỘI     – Năm xuất bản: 2005

Chuyên ngành: ĐIỀU DƯỠNG

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here