Hình ảnh học sọ não

0
1944

Tên sách: HÌNH ẢNH HỌC SỌ NÃO

Tác giả/ Chủ biên: JACQUES CLARISSE – NGUYỄN THI HÙNG – PHẠM NGỌC HOA

Bộ môn/ Trường: KHÔNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC      – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here