Hình ảnh u máu ở gan trên phim chụp CLVT.

Thể mao mạch: (Capillary hemangioma)

– Nốt nhỏ, thường < 20mm, cũng có thể to hơn.

– Có thể đơn độc hoặc nhiều nốt nhưng biệt lập.

– Ranh giới rõ, tròn.

– Với nốt nhỏ < 2cm: Giảm tỷ trọng với gan ở thì chưa tiêm. Sau tiêm thấy ngấm thuốc nhanh, đồng nhất và đầy dần ở thì tĩnh mạch cửa.

– Với nốt từ 2-10cm: giảm tỷ trọng không đồng nhất, thì động mạch ngấm thuốc ở ngoại vi dạng nốt, không liên tục. ở thì tĩnh mạch cửa và thì muộn ngấm thuốc dần vào trong.

Thể hang (Cavernous hemangioma)

– Nốt thường > 40mm

– Thường đơn độc.

– Ranh giới rõ, tròn hoặc thùy múi.

– Có sẹo trung tâm

– Giảm tỷ trọng không đồng nhất. Thì động mạch ngấm thuốc ở ngoại vi dạng nốt, không liên tục. ở thì tĩnh mạch cửa và thì muộn ngấm thuốc dần vào trong. Sẹo không ngấm thuốc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here