HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS

0
1091

Tên sách: HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS

Tác giả/ Chủ biên: BỘ Y TẾ

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC      – Năm xuất bản: 2012

Chuyên ngành: TRUYỀN NHIỄM, ĐIỀU DƯỠNG

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here