Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh – Phần 1

0
1768

Tên sách: HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

Tác giả/ Chủ biên: DIEUDUONGVIET.NET

Bộ môn/ Trường:DIEUDUONGVIET.NET

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: KHÔNG     – Năm xuất bản: KHÔNG

Chuyên ngành: ĐIỀU DƯỠNG

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here