HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH – BỘ Y TẾ

0
3350

Tên sách: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHÁNG SINH 

Tác giả/ Chủ biên: BỘ Y TẾ

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB Y HỌC      – Năm xuất bản: 2015

Chuyên ngành: DƯỢC LÝ

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here