Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản – 2 tập – Bộ y tế

0
8933

Tên sách: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 55 KỸ THUẬT ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN

Tác giả/ Chủ biên: TS ĐỖ ĐÌNH XUÂN – THS TRẦN THỊ THUẬN

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM      – Năm xuất bản: 2010

Chuyên ngành: ĐIỀU DƯỠNG

Đọc trực tuyến:

Tập 1:

Tập 2:

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here