Những dấu hiệu trực tiếp và gián tiếp của u não trên phim chụp CLVT.

Dấu hiệu trực tiếp:

–         Vị trí:

 • Trên hoặc dưới lều,
 • Vùng yên, tuyến tùng,
 • Trong trục hoặc ngoài trục.

–         Đường bờ: ranh giới rõ hoặc không rõ, dạng thùy múi hoặc tròn đều

–         Số lượng: 1 khối hay nhiều khối

–         Tỷ trọng khối u.

 • Loại 1:Giảm tỷ trọng:
  • Độ 1: thấp nhưng trên tỷ trọng dịch (15-30 HU)
  • Độ 2: ngang tỷ trọng dịch (0-15 HU)
  • Độ 3: tỷ trọng < 0 HU.
  • Loại 2: đồng tỷ trọng với mô não tương ứng.
  • Loại 3: tỷ trọng cao hơn mô não tương ứng
  • Loại 4: tỷ trọng đồng nhất.
  • Loại 5: tỷ trọng hỗn hợp

–         Ngấm thuốc cản quang:

 • Cường độ:
  • Độ I: không ngấm ( < 5 HU )
  • Độ II: ngấm ít ( 5-10 HU )
  • Độ III: ngấm mạnh ( >10 HU )
  • Kiểu ngấm:
   • Hình nhẫn
   • Từng mảng
   • Toàn bộ

Dấu hiệu gián tiếp:

–         Phù não: là hình giảm tỷ trọng quanh khối u, thấy rõ ở chất trắng tạo dấu hiệu hình ngón tay.

 • Độ I: rìa phù < 2cm quanh bờ u
 • Độ II: rìa phù > 2 cm quanh bờ u, giới hạn 1 bán cầu
 • Độ III: vùng phù lớn hơn 1 bán cầu

–         Hiệu ứng khối

 • Đè đẩy các cấu trúc lân cận: não thất, vôi hóa tuyến tùng…
 • Đẩy đường giữa qua bên đối diện.
 • Thoát vị qua các khe tự nhiên: hồi hải mã, hạnh nhân tiểu não

–         Giãn khớp sọ do tăng áp lực nội sọ.

–         Đuôi màng cứng (trong u màng não) hoặc tổn thương xương hộp sọ trong các u não ngoài trục.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here