Vi sinh y học – Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng – Bộ y tế

0
2062

Tên sách: VI SINH Y HỌC

Tác giả/ Chủ biên: PGS TS LÊ HỒNG HINH

Bộ môn/ Trường: BỘ Y TẾ

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản:NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM     – Năm xuất bản: 2009

Chuyên ngành: ĐIỀU DƯỠNG, VI SINH

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here