Bài giảng nhi khoa – 2 tập – Đại học Y Hà Nội

0
9366

Tên sách: BÀI GIẢNG NHI KHOA

Tác giả/ Chủ biên: GS TS NGUYỄN GIA KHÁNH

Bộ môn/ Trường: BỘ MÔN NHI – ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2013

Chuyên ngành: NHI KHOA

Đọc trực tuyến:

 Tập 1:

Tập 2:

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here