Tên sách: CẨM NANG ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA 

Tác giả/ Chủ biên: GS TS NGÔ BẢO CHÂU ( biên dịch)

Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: ĐH Y HUẾ   – Năm xuất bản: 2016

Chuyên ngành: NỘI KHOA

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here