Dược lý học – Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa – ĐH Y Hà Nội

0
3602

Tên sách: DƯỢC LÝ HỌC

Tác giả/ Chủ biên: BỘ MÔN DƯỢC LÝ

Bộ môn/ Trường: ĐH Y HÀ NỘI

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2007

Chuyên ngành: DƯỢC LÝ

Đọc trực tuyến:

 

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here