Hồi sức cấp cứu và gây mê trẻ em – 2 tập

0
2012

Tên sách: HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ GÂY MÊ TRẺ EM

Tác giả/ Chủ biên: PGS ĐẶNG PHƯƠNG KIỆT – GS NGUYỄN THANH LIÊM – BS TRẦN THỊ KIM QUY – TS NGUYỄN VĂN BÀNG

Bộ môn/ Trường: KHÔNG

Ngôn ngữ: TIẾNG VIỆT

Nhà xuất bản: Y HỌC    – Năm xuất bản: 2010

Chuyên ngành: NHI KHOA

Đọc trực tuyến:

Tập 1:

 

Tập 2:

Mô tả nội dung: KHÔNG

Người kiểm duyệt: ADMINITRATOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here